Agile Services

“Magien opstår i krydsfeltet mellem agile principper, pragmatik og værktøj”

Hos Aety hjælper vi med at understøtte jeres agile transformation. Vi medbringer en dyb faglig indsigt i det agile begrebsaparat, der sammen med vores værktøjer og pragmatiske tilgang understøtter samarbejdet på tværs af teams og organisationsniveauer.

Vores agile services hjælper jer til at opnå de konkrete forretningsmål, der er forbundet med agil transformation.

For os er det vigtigt, at den konkrete metode, rammeværket eller værktøjet ikke bliver målet i sig selv og derfor er vores agile services altid funderet i en solid forståelse af og tilpasning til jeres konkrete kontekst, bl.a. igennem:

  • En implementeringsplan, hvor den agile metode matcher jeres forretningsprocesser og organisatoriske krav og kultur.

  • En hurtig transition fra procesmapping til effektiv værktøjsunderstøttelse

  • En iterativ tilgang til forandringsledelse, hvor vi fokuserer på trinvis værdi og sikrer forankring de rigtige steder i organisationen hos de roller forandringen vedrører.

  • Organisatorisk udbredelse af de rette kompetencer, evner og viden, så der skabes en solid base for mere empiri, forbedringer og vækst.

  • Skræddersyede løsninger på team-, projekt-, program- og porteføljeniveau med omfattende uddannelse og hands-on guidance

  • Hurtig transition fra procesmapping til effektiv værktøjsunderstøttelse

Hvad end I har brug for en product owner i en overgangsperiode, en scrum master til at optimere flow, eller en coach til at hjælpe den voksende agile organisation, står vi klar til at hjælpe jer.

Aety Agile Services

Agile roller

Vi tilbyder dygtige profiler fra Scrum Masters til Agile Coaches, RTE’er og Product Owners.

Health checks og agile assessments

Gennemgang af jeres eksisterende processer og værktøjer med det formål at identificere optimeringspotentiale. Strukturerede spørgerskemaer, der benchmarker jeres organisations modenhedsniveau.

Understøttelse af få eller flere agile teams

Vi tilbyder udvikling og implementering af skræddersyede samarbejdsløsninger med udgangspunkt i bl.a. SCRUM, KanBan og SAFe. Vi tilbyder desuden at hjælpe jer med at identificere lavthængende forbedringsfrugter, hvis I oplever begrænsninger i nuværende set-up eller ønsker at udvide med fx. program- og porteføljestyring eller produktorganisering.

Undervisning og kurser

Bliv klogere på hvordan jeres organisation kan udnytte apps som Big Picture, advanced roadmaps, Miro og Jira Align til at skabe gennemsigtighed på tværs af team-, produkt- og porteføljeniveau. Få indsigt i, hvordan jeres samarbejdsplatform kan blive konfigureret til at levere så meget værdi som muligt og hvordan organisationens agile roller kan optimere deres daglige arbejde ved effektiv værktøjsunderstøttelse.

Opstart af agile teams

Skal jeres teams i gang med at arbejde med SAFe, SCRUM og/eller KanBan, så tilbyder vi hjælp til hele processen lige fra værktøjsunderstøttelse og uddannelse og facilitering med robuste Scrum Mastere og coaches.

Kontakt os i dag!