SAFe® implementering med Jira og BigPicture

Skal I understøtte en SAFe®-inspireret leverancemodel på tværs af teams og produktporteføljer? Har I brug for et værktøj til at supportere jer med at planlægge og eksekvere i en fast kadence og med fælles retning? Med BigPicture kan I visualisere og aggregere jeres Jira data, og I får desuden ekstra funktionalitet, der giver overblik over afhængigheder, risici og mål på tværs af organisationen.

Læs mere om vores løsninger inden for Skalerede Agile Rammeværk

Implementeringstilgang

Vi ved med sikkerhed, at værktøjet ikke gør det alene. Derfor er vi specialister i at sikre en løsning, der understøtter værdiskabelse på alle niveauer i jeres organisation.

Samspillet mellem mennesker, processer og værktøjer er pr. definition kompleks, og det er vores fineste opgave at skræddersy løsninger og forløb, så vi skaber harmoni og synergi i takt med organisationens modning og vækst. Det gør vi ved at benytte følgende implementeringsmodel

Vi hjælper jer først og fremmest med at kortlægge jeres visioner og jeres nuværende udfordringer med værktøjsunderstøttelsen. Både hvad angår den tekniske platform, men også processer og kultur. Herefter giver vi jer igennem værktøjsdemoer og prototyper indblik i mulighederne, så I kan opstille de rigtige krav og tage de rigtige beslutninger.

Herfra skræddersyer vi en løsning, der giver jer mest mulig værdi. Løsningerne varierer alt efter kontekst og udgangspunkt. Nedenstående inddeling skal ses som et forslag til engagement baseret på vores erfaring. Det specifikke forløb skræddersys efter step 1.

Det er essentielt, at vi har de rigtige mennesker til at drive implementeringen. Når løsningsmodellen er fundet, stiller vi i samarbejde det skarpeste hold og laver et agilt team. Vi tager vores egen medicin og kører alle projekter sprint-baserede med dertilhørende ceremonier, så vi sikrer fremdrift, gennemsigtighed og løbende dialog og samarbejde.

Backloggen klargøres og refines til de første sprints ud fra identificerede krav.

Sprints eksekveres i det agile team og inkrementel værdi skabes. Træning inkluderes i sprints.

Forslag til engagement

Figur 1

Kontakt os i dag!