SAFe® implementering med Jira og BigPicture

Skal I understøtte en SAFe®-inspireret leverancemodel på tværs af teams og produktporteføljer? Har I brug for et værktøj til at supportere jer med at planlægge og eksekvere i en fast kadence og med fælles retning? Med BigPicture kan I visualisere og aggregere jeres Jira data, og I får desuden ekstra funktionalitet, der giver overblik over afhængigheder, risici og mål på tværs af organisationen.

Læs mere om vores løsninger inden for Skalerede Agile Rammeværk

Implementeringstilgang

Vi ved med sikkerhed, at værktøjet ikke gør det alene. Derfor er vi specialister i at sikre en løsning, der understøtter værdiskabelse på alle niveauer i jeres organisation.

Samspillet mellem mennesker, processer og værktøjer er pr. definition kompleks, og det er vores fineste opgave at skræddersy løsninger og forløb, så vi skaber harmoni og synergi i takt med organisationens modning og vækst. Det gør vi ved at benytte følgende implementeringsmodel

Vi hjælper jer først og fremmest med at kortlægge jeres visioner og jeres nuværende udfordringer med værktøjsunderstøttelsen. Både hvad angår den tekniske platform, men også processer og kultur. Herefter giver vi jer igennem værktøjsdemoer og prototyper indblik i mulighederne, så I kan opstille de rigtige krav og tage de rigtige beslutninger.

Herfra skræddersyer vi en løsning, der giver jer mest mulig værdi. Løsningerne varierer alt efter kontekst og udgangspunkt. Nedenstående inddeling skal ses som et forslag til engagement baseret på vores erfaring. Det specifikke forløb skræddersys efter step 1.

Det er essentielt, at vi har de rigtige mennesker til at drive implementeringen. Når løsningsmodellen er fundet, stiller vi i samarbejde det skarpeste hold og laver et agilt team. Vi tager vores egen medicin og kører alle projekter sprint-baserede med dertilhørende ceremonier, så vi sikrer fremdrift, gennemsigtighed og løbende dialog og samarbejde.

Backloggen klargøres og refines til de første sprints ud fra identificerede krav.

Sprints eksekveres i det agile team og inkrementel værdi skabes. Træning inkluderes i sprints.

Forslag til engagement

Situation Vi ved hvad vi vil og hvordan vi kommer derhenVi ved hvad vi vil, men har brug for hjælp til at definere hvordan vi kommer derhen Vi ved hvad vi vil, men endnu ikke hvordan vi kommer derhen
SAFe® modenhedHøjMellemMellem
Jira modenhedHøj
Robust understøttelse af team-laget i Jira
Mellem
Team-laget i Jira skal gennemses og optimeres
Lav
Team-laget i Jira skal defineres og implementeres
Udgangspunkt– I ved hvilke processer I gerne vil understøtte, men mangler hjælp til Big Picture oversættelse og konfiguration

– I har udarbejdet krav til Big Picture opsætning og struktur

– I styrer selv forandrings- og procesledelse af værktøjsimplementering, og ønsker kun hjælp til træning af administratorer og superbrugere.
– I ved hvilke processer I gerne vil understøtte, men har brug for hjælp til hvordan

– I vil gerne træde et skridt tilbage fra nuværende set-up grundet ny organisering eller optimeringsønsker

– I vil gerne udvide nuværende set-up med f.eks. program og porteføljeniveau eller produktorganisering

– I tager jer selv af forandrings- og procesledelse, men ønsker vores rådgivning
– I har endnu ikke værktøjsunderstøttelse af jeres skalerede agile set-up i Jira

– I vil gerne træde et skridt tilbage fra nuværende set-up grundet ny organisering eller optimeringsønsker etc.

– I vil gerne spille en aktiv rolle i implementeringen, men har brug for at vi udover værktøjsunderstøttelseunderstøttelsen også driver proces- og forandringsledelse
Vores anbefaling til aetys rolle– Konfigurering af Big Picture løsning, som er i overensstemmelse med prædefinerede krav og struktur i Jira

– Træning:

• Superbrugere
• BigPicture Box admins
– Nyt/justeret Jira set-up, der i højere grad matcher det datagrundlag, som vi gerne vil se i Big Picture

– Big Picture løsning i overensstemmelse med prædefinerede krav

– Træning:

• Normale brugere
• Superbrugere
• Box Admins

– Rådgivning og sparring på proces- og forandringsledelse
– Nyt/justeret Jira set-up, der i højere grad matcher det datagrundlag, som vi gerne vil se i Big Picture

– Krav til og processen for brugen af Big Picture defineres og konfigureres undervejs i samspil mellem os og jer

– Proces- og forandringsledelse

– Træning:

• Rollespecifik ift. jeres governance model

Figur 1

Kontakt os i dag!