Projekt- og Porteføljestyring

Aetys løsninger inden for traditionel PPM indeholder nedenstående kernekoncepter, hvor vi kan implementere en løsning baseret på best practice skabeloner, eller tilpasse løsningen til jeres behov.

Time & Resource management

Understøtter tidsregistrering og ressourcestyring, så der gives et realistisk billede af, hvornår en given aktivitet kan færdiggøres, mens det tilsikres, at enkelte projektmedlemmer ikke overbelastes.

Risk management

Understøtter muligheden for at definere risiko-matricer, hvor risici kan vurderes på en række variabler.

Project portfolio/program management

Understøtter overblik over flere projekter i enten en portefølje eller et program.

Project collaboration

En effektiv samarbejdsplatform til projektdeltagerne, hvor de kan kommunikere omkring de opgaver der skal løses i et projekt, samt visualisere disse opgaver i boards og dashboards.

Reporting services

Fleksibel rapporteringsløsning, der understøtter realtidsrapportering i dynamiske dashboards, inklusiv automatisk generering af rapporter.

Har du spørgsmål til Projekt og portefølgestyring, kan du kontakte os her: