Work Management & Digital Workplace

De fleste kender til effektive samarbejdsværktøjer i IT-industrien, hvor de fleste medarbejdere i mange år har arbejdet med opgavestyringsplatforme og andre digitale samarbejdsløsninger.

I de fleste organisationer er der dog stadig afdelinger og teams, der primært samarbejder ved brug af Excel, email og dokumenter. Særligt de senere år har vi oplevet en øget efterspørgsel efter samarbejdsplatforme, som kan hjælpe organisationer med at optimere måden de samarbejder på. Disse løsninger kan bruges af alle stabs -og linjefunktioner i organisationen fra økonomi, jura, marketing og HR til salg, serviceteknikere og konsulenter. En fælles betegnelse for en samlet løsning der understøtter samarbejde i afdelinger og teams kaldes for en Work Management løsning

Løsningen består typisk af nedenstående komponenter, hvor de hver især kan til- og fravælges:

Project Management

Løsningen skal muliggøre effektiv projektstyring af leverancer, hvor projektlederen, den team-ansvarlige, eller afdelingslederen kan tildele opgaver til medarbejdere, angive deadlines og oprette risici.

Time & Ressource Management

Team medlemmer har en begrænset mængde tid til rådighed på en almindelig arbejdsdag. For at sikre, at opgaver leveres til den forventede tid og at medarbejderne ikke overbelastes, skal løsningen understøtte effektiv ressourceestimering og -allokering.

Process Management

Ved hjælp af effektive workflowsdesignere kan teamets eller afdelingernes forretningsprocesser modelleres i værktøjet, så det tilsikres at opgaven kommer igennem alle relevante trin. Når disse processer er modelleret i værktøjet, kan organisationens repetitive og manuelle arbejdsprocesser automatiseres ved hjælp af den indbyggede automatiseringsmotor. Gentagende driftsopgaver kan automatiseres, så de automatisk gendannes ved en bestemt handling eller ved en specifik frekvens.

Reporting & Dashboards

Løsningerne indeholder en lang række rapporteringskapabiliteter, hvor den ugentlige eller månedlige rapportering kan automatiseres. Dette er én af fordelene ved at afløse email, Excel og dokumenter med en effektiv samarbejdsløsning - man opnår en drastisk reduktion af statusmøder.

Digital (white) boards

Løsningen understøtter, at de planlagte opgaver kan visualiseres i virtuelle og konfigurerbare boards og/eller whiteboards. Dette tilsikrer det mest optimale samarbejde i teams og afdelinger.

Hvorfor skal din organisation investere i en samlet platform til samarbejde?

Med en work management løsning kan der udvikles en række skabeloner for, hvordan projekter eller opgaver løses. Arbejdsprocesser kan optimeres og overføres til andre afdelinger eller teams. Dette fører til muligheden for at indsamle data på tværs af organisationen, der kan visualiseres i rapporter og Dashboards og dermed informere virksomhedens beslutningstagere om fremdrift på tværs af områder.

Øge produktiviteten

Organisationens ansatte kan nemmere kommunikere med hinanden, når opgaverne gøres transparente og lette at dele. Dette kan være med til at nedbryde barrierer, som normalt stopper for at viden kan flyde frit. Det vil, igen, mindsker tiden, hvor en medarbejder skal vente på afklaringer. Herudover kan effektive dashboards og rapporter nedbringe tid brugt på statusmøder.

Samarbejde digitalt på ét sted

Få mest muligt ud af digitalt samarbejde og arbejd hen imod fælles mål, der understøtter organisationens vision.

Dele viden uden besvær

Ved let tilgængelige og strategiske samarbejdsplatforme er det muligt for enkeltpersoner og teams at tildele arbejde og gennemføre projekter på tværs af organisationen. Opgaverne er transparente for de enkelte medarbejdere og alle i de relevante teams og afdelinger.

Understøtte den hybride arbejdsplads

Work management er nødvendigt, hvis organisationen understøtter en hybrid arbejdsplads, hvor medarbejderen arbejder remote og on-premise på lokationen.

Aety & Work Management / Digital Workspace

Aety hjælper din virksomhed med at skabe en fremtidssikret samarbejdsplatform, der med effektiv opgavestyring muliggør at jeres ansatte kan opnå de fastsatte mål.

Vores løsninger bygger på vores partnerskaber med state-of-the-art og best in class samarbejdsplatform via vores samarbejdspartnere Atlassian (Jira og Confluence), Monday.com og Miro.

Har I spørgsmål til Work Management, kan I kontakte os her: