Health Check

360 graders gennemgang af jeres Atlassian installation

Hos aety møder vi ofte kunder, som har brugt Jira, Confluence og andre af Atlassians produkter i mange år. Disse kunder kan af forskellige årsager ønske en gennemgang af deres platform.

De typiske årsager skyldes:

 • Ændringer i Atlassians licensmodel.

 • Migrering til Cloud eller Datacenter.

 • Ønsker om optimering af performance.

 • Behov for at sammenlægge flere installationer.

 • Adoptionen af nye processer, såsom en agil transformation, hvor teams skal arbejde på en ny måde.

 • Ønske om vurdering af Cloud readiness.

 • Vækst i antallet af brugere og ønske om licenskonsolidering.

Hos aety har vi udført alle typer af health checks og har en fastlagt metode til at sikre en 360 graders gennemgang af jeres platform.

Skal du migrere din Atlassian Jira og/eller Confluence installation til cloud eller datacenter, anbefaler vi at du først får foretaget et health check af din nuværende Atlassian installation.

 

Et health check, alt efter omfang koster typisk mellem 30.000-60.000 DKK eks. moms. og afsluttes med en rapport, der indeholder en analyse plus forslag til afhjælpning.

Vores process følger nedenstående model, hvor konsulenten vil have fokus på én af de overstående fokuspunkter:

Teknisk gennemgang af dit setup

 • Gennemgang af infrastruktur

 • Gennemgang af Atlassian installation

 • Gennemgang og overblik over konfiguration (eksempelvis. workflows, issue types, brugeradgange)

 • Overblik over apps

Interview af nøglepersoner

 • Workshop/interviewrunde af nøglepersoner/systemansvarlige

 • Indblik i hvordan platformen indgår i opgaveløsningen

 • Bearbejdning af interviews

Udarbejdelse af rapport over resultater

 • Samlet rapport af findings fra teknisk gennemgang samt interviews

 • Forbedringsforslag baseret på best practice brug af Atlassians produkter inklusiv estimat på udbedring

Skal du migrere til Cloud eller Datacenter?
Book gratis planlægningsmøde.