Del dette indslag

Der er flere årsager til, hvorfor det er smart at ressourceallokere. Ved at ressourceallokere får du et bedre overblik over, hvilke af dine medarbejdere, der er på projekter. Derved kan man sørge for ligeligt at fordele arbejdsopgaverne i teamet, så der ikke sidder fakturérbare medarbejder uden kundeprojekter, imens andre er overbelastede. Her er monday.com det idelle projektstyringsværktøj, da man med platformen kan få bedre styr på sine sager, opgaver, medarbejdere og planlægning. Med monday.com opnås et bedre overblik over den daglige drift i virksomheden, så man sparer tid på de administrative opgaver. Samtidigt kan man med platformens Workload Dashboard let skabe et overblik over, hvilke medarbejdere, der er ledige, så der hurtigt og simpelt kan uddelegeres opgaver til de mindre belastede medarbejdere.

Hvem kan arbejde med ressourceallokering i monday.com?

Alle former for virksomheder kan arbejde med ressourceallokering. Særligt de som arbejder projektbaseret vil have gavn af monday.com. Det skyldes, at platformen kan imødekomme nedenstående udfordringer, som ofte kan forekomme, når dit team skal forsøge at levere et tidsbaseret projekt:

  • Ressourcetilgængelighed
  • Ændringer i projektomfang
  • Forskelle i lokalitet og tidszoner
  • Proces- og opgaveforsinkelser

Sådan arbejder du med ressourceallokering i monday.com

Du kan i monday.com arbejde med vores ressourceallokeringsfunktion kaldet “Workload”. Vi vil i det følgende forklare, hvordan monday.coms Workload kan hjælpe dig med at planlægge samt allokere dine ressourcer.

I nedenstående eksempel har vi udformet et monday.com board med forskellige konsulentprojekter og interne arbejdsopgaver, som medarbejdere i en konsulent virksomhed er tilknyttet. Her bør du sikre, at du har 1) en person kolonne, 2) en tidslinje eller dato kolonne, og 3) en estimeret timer kolonne.

På platformens board med projektdata ser du en oversigt over Team A’s projekter og interne arbejdsopgaver indenfor en given tidsperiode. Derudover er der angivet de estimerede timer, som forventes at blive brugt på de respektive opgaver, samt en status på opgaven.

board med projektdata fra team A.
Board med projektdata

På det næste billede kan du se platformens Workload Dashboard samt en oversigt over de to medarbejderes arbejdsbyrde. Medarbejderne er estimeret til at arbejde 37 timer i ugen. Her ser du, at den ene medarbejder, Jeppe, er overbooket fra midt-slut januar, hvor han skal arbejde 53 timer i ugen. Sarah har i samme periode ekstra kapacitet i kalenderen, da hendes to projekter og Opgave C tæller samlet omkring 30 timer i ugen.

Det smarte ved denne oversigt er, at det for projektstyreren giver et overskueligt overblik over medarbejdernes kapacitet. Derved kan projektstyreren i et tilfælde som dette ændre på Opgave A eller Projekt 1’s tidsperiode eller dele en af opgaverne op i en del 1 og del 2, som ved Projekt 2, for at lette på Jeppes arbejdspres.

Workload Dashboard

Vi håber, at dette indlæg har givet dig et bedre indblik i, hvordan du ressourceallokerer i monday.com. I videoen nedenfor illustrerer vi også i en trin-for-trin guide, hvordan du selv kan oprette et Workload Dashboard i monday.com.

Trin-for-trin guide til Workload Dashboard

Hvis du ønsker at vide mere omkring, hvordan du eller dit team kan gøre brug af monday.com til ressourceallokering, kan du kontakte vores monday.com Account Executive, Kirstine Danielsen på telefon: +45 24 82 71 15 eller mail: khd@aety.io.

Skal vi hjælpe?

Så book et uforpligtende møde

Mere at udforske