Del dette indslag

Det rette agile værktøj hjælper med at opdele store projekter i mindre dele, så teams hurtigt kan levere funktionsdygtige delprojekter. Ved kontinuerligt at tilføje nye delprojekter kan slutbrugere følge med i, hvorvidt projekterne leverer den værdi, som er efter hensigten.

Vi, som et certificeret Atlassian konsulenthus, fokuserer på Atlassians løsninger til at understøtte en agil organisation. Atlassians produktportefølje er stor, så for at gøre det så overskueligt for dig som muligt, har vi valgt at fokusere på agil projekt- og porteføljestyring understøttet af Jira og BigPicture.


Agil projektstyring bygger på forskellige rammeværk, primært Scrum og Kanban. Vi foretrækker at bruge disse to for at forenkle værktøjsunderstøttelsen. Scrum har faste projektiterationer, mens Kanban fokuserer på kontinuerlige frigivelser. I Jira kan begge rammeværk understøttes.

Scrum

Scrum arbejder med 4 forskellige typer tilbagevendende aktiviteter i en fastlagt tidsramme, også kaldet et “sprint”, med en typisk varighed på 2-3 uger. Her vælger det agile team prioriterede opgaver fra backloggen og leverer i slutningen af sprinten en ny udgave, som er brugbar for slutbrugeren.

4 Scrum events

Sprint PlanningSprint Demo Daily Standup Retro-spective
Teamet vælger, hvad der skal arbejdes med i den kommende sprint ud fra en prioriteret liste med ny funktionalitet, beskrevet af en Product owner. Teamet fremviser deres arbejde for Product owner og slutbrugere, som validerer om løsningen opfylder den ønskede funktionalitet og de nødvendige krav.Teamet holder et kort dagligt møde, hvor der afstemmes, hvor langt de hver især er med deres arbejdsopgaver, samt hvilke udfordringer de har måtte støde på undervejs. Der gennemgås, hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt i den forrige spring, for at kunne forbedre sig til næste sprint.

Scrum boards i Jira 

I Jira har du mulighed for at opbygge scrum boards, som kan visualisere alt arbejdet under en given sprint. Under sprint-planlægningsmødet flytter teamet items fra product backlog til sprint backlog.

Source: Atlassian 

Kanban

Med Kanban tilpasses arbejdsopgaver efter teamets kapacitet, hvilket fremmer hurtig udførelse og tilpasningsevne. I modsætning til Scrum opererer Kanban uden backlog. Dette gør det muligt for Kanban-teams at fokusere på kontinuerlige udgivelser. Alt arbejdet er synligt, og hver gang en opgave afsluttes, går teamet straks videre til næste opgave. Mængden af arbejde matches til teamets kapacitet gennem WIP limits, som er en foruddefineret grænse for arbejde, der kan være i en enkelt kolonne ad gangen (undtagen kolonnen To Do).

Kanban rammens 4 komponenter

Liste af arbejdsopgaverKolloner eller baner Work in Progress Limits (WIP) Løbende udgivelser
Liste over prioriterede opgaver, der skal udføres. Bruges på et Kanban-board til at skelne opgaver fra forskellige arbejdsstrømme, brugere, projekter osv. En regel til at begrænse mængden af arbejde, der skal udføres, baseret på teamets kapacitet. Teamet arbejder på mængden af opgaver inden for WIP-grænsen og kan frigives når som helst.

Kanban board i Jira 

Et Kanban board i Jira bruges til at visualisere alt det arbejde, som bliver udført. Det bruges også til planlægning af ressourcer, så projektlederne kan følge med i arbejdsprocessen, og lave tidsestimater baseret på dette.

Source: Atlassian

Agil projektstyring i Jira

Uanset hvilket agilt rammeværk du vælger til at understøtte dine projekter, har du brug for at visualisere teamets fremskridt, så du kan planlægge fremtidigt arbejde eller sprints. Her kan du tage brug af Jiras forskellige boards.

Estimering af det agile projekt

Estimering af det agile projekt er et vigtig aspekt af både Kanban- og Scrum projektledelse. I Kanban fastsættes WIP-grænser baseret på holdets erfaring og teamstørrelse, mens Scrum bruger estimering til at planlægge sprints. Mange agile teams anvender unikke estimeringsteknikker, som de ideelle timer, storypoints osv., for at bestemme en numerisk værdi af den aktuelle opgave. Disse værdier fungerer som referencepunkter under sprintretrospektiver, ift., hvordan holdet har klaret sig. Jira kan tilpasses til at fange dine teams unikke projektvurderinger.

Source: Atlassian

Agil rapportering

Projektestimering bruges i begyndelsen og slutningen af hver sprint til at planlægge og evaluere. Ved sprintens afslutning vises også, hvor nøjagtige de indlendede estimater var. Agile rapporter, som Burndown-diagrammer viser, hvor mange “story points”, der er gennemført i løbet af sprinten. Jira tilbyder massevis af out-of-the-box rapporter med realtid samt indsigt i, hvordan dine teams præsterer. At have data til at understøtte dine retrospektiver er helt essentielt for de agile teams, når de skal forbedre sig.

Source: Atlassian

Håndtering og vedligeholdelse af backlog

Et product backlog er en prioriteret liste over arbejde, baseret på product roadmap og de dertilhørende krav. Det vil sige, at udviklingsteamet trækker opgaver fra deres backlog til hver sprint. At håndtere og vedligeholde sin backlog hjælper teams med at nå deres langsigtede mål ved løbende at tilføje og fjerne elementer baseret på teamets langsigtede kapacitet og skiftende forretningsmål. Jira giver teams mulighed for at vedligeholde backlogs med multi-select rangering samt mulighed for at bestille user stories og bugs ved at “drag-and-drop” issues. Du kan også filtrere med Jiras smarte søgningsfunktion for at finde en bestemt user story eller bug.

Source: Atlassian

Agil projektledelse med BigPicture

Med BigPicture kan du få hjælp til at planlægge, styre og spore projekter og produkter. BigPicture er i høj grad relevant for organisationer, som arbejder med agil porteføljestyring, og som ønsker mulighed for følgende:

  • Planlægge og styre initiativer

  • Lede teams og sætte prioriteter

  • Overvåge ydeevne og spore fremdrift

  • Koordinere ressourcer og fordele arbejdsopgaver

  • Opdage og reagere på risici og meget mere


Vores anbefaling

Hos aety anbefaler vi BigPicture til tværgående projektstyring, især hvis I arbejder agilt med SAFe®. BigPicture giver et overblik over organisationens fremdrift, status og afhængigheder på tværs af ART‘er og teams, og er relevant for alle ledelseslag. Mange finder applikationen særligt nyttigt til at visualisere deadline-overholdelse.

Besøg gerne vores vidensartikel for at lære mere om, hvordan BigPicture kan forbedre projekt- og porteføljestyring.

Applikationen kan fås til Cloud og Datacenter og bygger på data fra Jira. App’en kan integreres problemfrit med Jira og Trello. Der arbejdes også på integrationer til yderligere systemer i fremtiden. Jeres teams kan derved fortsat bruge Jira, imens I får et overblik over arbejdsprocessen.

Ønsker du at dykke dybere ned i agil projektstyring? Så er vores e-bog, “Aetys omfattende guide til agil proces- og værktøjsunderstøttelse”, tilgængelig for dig.

Du kan også læse mere om, hvilke Jira og BigPicture løsninger vi tilbyder, på vores hjemmeside. 

Skal vi hjælpe?

Så book et uforpligtende møde

Mere at udforske